Terms & Conditions.

Last modified: 07/20/2020

Please read these terms carefully before starting a new project with us. These terms are a legal agreement between Avametix ("the company", "we", "us", "our") and you ("the customer", "you", "your" and "yours"). By submitting any form or making use of our services you automatically agree to the following terms: (I) You will not use our services for illegal or harmful activity. (II) You have read, understood and agreed to be bound to these terms. (III) If you are under legal age your legal guardian has reviewed and agreed to these terms.

We reserve the right to update these terms when we feel it is necessary, we may do this for a variety of reasons which include, but are not limited to, complying with changes to the law or enhancing our customer service. Anyone to which these terms apply to will be notified a week (5 work days) in advance to the changes, if you decide to continue using our services you will have agreed to reviewing and accepting the updated terms. If you do not agree, your recourse is to discontinue use of our services. (Usually through an E-Mail)
For any further questions regarding our Terms & Conditions you may contact us.

Payments, Invoices and Offers.

  • Offer contains important information.
  • 30% + 20% + 50% = 100%
  • Overdue invoices have their total raised by €70.

Avametix creates products finetuned to the customer, because of this Avametix works in four steps. First Avametix will send an offer, this offer is not legally binding but serves as a summary of the previously discussed agreement. Then for each of the following (three) steps Avametix will send an invoice of either 50%, 30% or 20% the total cost, these invoices have to be paid at most 14 days after they've been sent unless stated otherwise. Overdue invoices have their total raised by €70.

Privacy.

Please read our Privacy Policy.

Algemene voorwaarden.

Laatst gewijzigd: 20-07-2020

Neem deze algemene voorwaarden voorzichtig door voor u een aanvraag doet. Deze algemene voorwaarden zijn een wettelijke overeenkomst tussen Avametix ("het bedrijf", "wij", "ons", "onze") en u ("de klant", "u", "uw"). Door op onze website een formulier in te vullen of gebruik te maken van onze diensten gaat u automatisch akkoord met de volgende voorwaarden: (I) U zult onze diensten niet voor illegale of schadelijke doeleinden gebruiken. (II) U heeft deze voorwaarden gelezen, begrepen en u gaat er mee akkoord dat u gebonden bent aan deze voorwaarden. (III) Als u jonger bent dan de wettelijke leeftijd heeft uw wettelijke voogd deze voorwaarden doorgenomen en u toestemming gegeven. De Nederlandse versie van onze Algemene Voorwaarden is alleen ter verduidelijking voor onze Nederlandstalige klanten. De Engelse versie van onze Algemene Voorwaarden is leidend en wij houden deze dan ook aan.

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen indien nodig, we kunnen dit om verschillende redenen doen, waaronder maar niet beperkt tot: voldoen aan wetswijzigingen of onze klantenservice verbeteren. Iedereen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zal een week (5 werkdagen) van tevoren op de hoogte gebracht worden. Als u besluit onze diensten te blijven gebruiken gaat u automatisch akkoord dat u onze aangepaste voorwaarden heeft doorgenomen en gaat u met deze akkoord. U kunt er ook voor kiezen om geen gebruik meer te maken van onze diensten, dit kan door middel van E-Mail of telefoon. Als u vragen heeft over onze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Betalingen, Facturen en Offertes.

  • Offerte bevat belangrijke informatie.
  • 30% - 20% - 50% = 100%
  • Het totaalbedrag op achterstallige facturen wordt verhoogd met €70.

Avametix maakt producten die zijn afgestemd op de klant, hierdoor werkt Avametix in vier stappen. Avametix zal eerst een aanbieding doen, deze aanbieding is niet wettelijk bindend maar dient als samenvatting van de eerder besproken overeenkomst. Vervolgens stuurt Avametix voor elk van de volgende (drie) stappen een factuur van 50%, 30% of 20% van de totale kosten, deze facturen moeten uiterlijk 14 dagen na verzending worden betaald tenzij anders vermeld. Het totaal van achterstallige facturen wordt verhoogd met €70.

Privacy.

Lees ons Privacybeleid.

Cookie

Our website uses cookies to enhance your experience.
Onze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren.

Pinterest Logo Twitter Logo Facebook Logo Instagram Logo
Terms & Conditions