Terms & Conditions
Privacy

Terms & Conditions.

Last modified: 02/02/2020

Welcome to Avametix,
Please read these terms carefully before applying or starting a new project with us since these terms are a legal agreement between Avametix (the "Company", "we", "us", "our") and you ("(the) Client", "you", "your" and "yours"). By submitting any form or making use of our services you automatically agree to the following terms: (I) You will not use our services for illegal or harmful activity. (II) You have read, understood and agreed to be bound to these terms. (III) If you are under legal age your legal guardian has reviewed and agreed to these terms.

We reserve the right to update these terms when we feel it is necessary, we may do this for a variety of reasons which include, but are not limited to, complying with changes to the law or enhancing our customer service. Anyone to which these terms apply to will be notified a week (5 work days) in advance to the changes, if you decide to continue using our services you will have agreed to reviewing and accepting the updated terms. If you do not agree, your recourse is to discontinue use of our services. (Usually through an E-Mail)
For any further questions regarding our Terms & Conditions you may contact us.Privacy.

 • No information is gathered before the first moment of contact by phone or E-Mail.
 • Personal information may be stored securely after the first moment of contact.
 • Personal information will not be spread to third parties in any way, shape or form.
 • You can request for your information to be deleted anytime. *

Avametix values privacy, this means we care about your personal information. Whatever information we gain from you directly may be stored if it benefits the process of your project. We also make sure to not sell your personal information to third parties and keep it tucked away in our secure servers. Of course, there's a posibillity you may not want us to have your personal information, this is not an issue. Having your personal information removed is as easy as sending us an E-Mail saying you want your personal information to be permanently deleted.
* - Keep in mind that we may need some of that information to complete your project though! If this is the case we'll contact you and list exactly what we need in order for us to complete it. If you'd still like your information to be deleted just tell us, however your project will be discontinued since we are unable to finish it.Payments, Invoices and Offers.

 • Offer contains important information.
 • 30% - 20% - 50% = 100%
 • Overdue invoices have their total raised by €70.

We are eager to start working with you as soon as possible, but of course we aren't able to do that without a solid agreement. After a bit of E-Mailing and calling we'll send you an offer. This offer displays some pretty important stuff like description, estimated cost and time. After you agree to this offer, we'll make you an invoice (which does have to be paid) for 30% of the total estimated cost. This is to cover our expenses if you decide to back out of our deal. After the overall design is completed and approved by you you'll recieve another that covers 20% of total estimated costs. And when the project is completed and the moment is finally there to deliver it, we'll send a third invoice covering the last 50% of the total cost. If any of our invoices is overdue we'll send you an E-Mail stating your payment is late and add €70 to the total listed on the invoice.

Algemene Voorwaarden.

Laatst gewijzigd: 02-02-2020

Welkom bij Avametix,
Neem deze algemene voorwaarden voorzichtig door voor u uw solicitatiebrief stuurt of een aanvraag doet. Deze algemene voorwaarden zijn een wettelijke overeenkomst tussen Avametix ("Wij", "ons", "onze") en u ("(de) Klant", "u", "uw"). Door op onze website een formulier in te vullen of gebruik te maken van onze diensten gaat u automatisch akkoord met de volgende voorwaarden: (I) U zult onze diensten niet voor illegale of schadelijke doeleinden gebruiken. (II) U heeft deze voorwaarden gelezen, begrepen en u gaat er mee akkoord dat u gebonden bent aan deze voorwaarden. (III) Als u jonger bent dan de wettelijke leeftijd heeft uw wettelijke voogd deze voorwaarden doorgenomen en u toestemming gegeven. De Nederlandse versie van onze Algemene Voorwaarden is alleen ter verduidelijking voor onze Nederlandstalige klanten. De Engelse versie van onze Algemene Voorwaarden is leidend en wij houden deze dan ook aan.

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen indien nodig, we kunnen dit om verschillende redenen doen, waaronder maar niet beperkt tot: voldoen aan wetswijzigingen of onze klantenservice verbeteren. Iedereen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zal een week (5 werkdagen) van tevoren op de hoogte gebracht worden. Als u besluit onze diensten te blijven gebruiken gaat u automatisch akkoord dat u onze aangepaste voorwaarden heeft doorgenomen en gaat u met deze akkoord. U kunt er ook voor kiezen om geen gebruik meer te maken van onze diensten, dit kan door middel van E-Mail of telefoon. Als u vragen heeft over onze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met onze klantenservice.Privacy.

 • Er wordt tot het eerste contactmoment geen persoonlijke informatie van u verzameld of opgeslagen.
 • Uw persoonlijke informatie wordt mogelijk veilig bewaard na het eerste contactmoment.
 • Uw persoonlijke informatie wordt niet verspreid naar derden.
 • U kunt ten alle tijden uw persoonlijke informatie laten verwijderen. *

Avametix hecht veel waarde aan privacy, dit betekent dat wij om uw persoonlijke gegevens geven. Alle informatie die we direct van u verkrijgen wordt mogelijk opgeslagen als dit uw project ten goede komt. Wij zorgen er ook voor dat uw persoonlijke informatie niet naar derden wordt verspreidt en dat uw informatie veilig bewaard wordt. Natuurlijk is er een mogelijkheid dat u liever niet heeft dat wij uw persoonlijke informatie hebben, u kunt ons via E-Mail verzoeken uw informatie permanent te verwijderen.
* - Bedenk wel dat we deze informatie mogelijk nodig is om uw project te voltooien! Als dit het geval is laten wij dit per E-Mail weten en kunt u beslissen of u uw project af wilt laten maken of niet. Zodra u uw beslissing heeft gemaakt ontvangen wij graag een E-Mail van u en zullen wij uw project stopzetten.Betalingen, Facturen en Offertes.

 • Offerte bevat belangrijke informatie.
 • 30% - 20% - 50% = 100%
 • Het totaalbedrag op achterstallige facturen wordt verhoogd met €70.

Wij kijken er naar uit om zo snel mogelijk met u aan de slag te gaan, maar natuurlijk kunnen wij dit niet zonder een duidelijke overeenkomst. Na een paar E-Mails en telefoontjes zullen wij u een offerte sturen, deze hoeft natuurlijk niet betaald te worden maar bevat belangrijke informatie zoals een schatting van het totaalbedrag, beschrijving en een schattig van de tijd die het ons zal kosten. Nadat u akkoord gaat zullen wij volgens ons 30% + 20% + 50% beleid te werk gaan, dit betekend dat u eerst een factuur ontvangt voor 30% van de kosten, hierna zullen wij aan de slag gaan met uw design. Nadat uw design compleet is zullen wij u nog een factuur versturen van 20% van de totale kosten en gaan wij aan de slag met uw design een realiteit te laten worden. Nadat het project klaar is om afgeleverd te worden zullen wij de laatste 50% factureren. Als u besluit uw facturen te laat te betalen zullen wij het totaal van het betreffende factuur verhogen met €70. Dit betekend dat als u alle facturen te laat betaald uw projectkosten met 3x €70 = €210 zullen stijgen.